ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ Cookies

Η χρήση των Cookies από το www.expresspublishing.co.uk

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας μέσω των ιστότοπων που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να ενεργοποιούν τους ιστότοπους, ή για να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα cookies που χρησιμοποιούμε και ο λόγος για τη χρήση τους.

Cookie Όνομα Σκοπός
Cookie preference
cookie-agreed
cookie-extras-agreed
 
Αυτά τα cookies απομνημονεύουν μια επιλογή του χρήστη στον ιστότοπο www.expresspublishing.co.uk. Αν οι χρήστες έχουν ήδη εκδηλώσει μια προτίμηση, αυτή θα αποθηκευτεί σ’ αυτά τα cookies. Η διάρκεια της ισχύος τους είναι 100 ημέρες.
Universal Analytics (Google)
_gat
_ga
_gid
 
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Με τις πληροφορίες αυτές συντάσσουμε εκθέσεις και βελτιώνουμε τον ιστότοπο. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανωνύμως, όπως τον αριθμό των επικεπτών στον ιστότοπο και στο ιστολόγιο, τη σελίδα απ’ την οποία οι επισκέπτες μεταβήκανε στον ιστότοπο, καθώς και τις σελίδες που επισκέφθηκαν. Διαβάστε τη γενική επισκόπηση του Google για την ιδιωτικότητα και την προστασία των στοιχείων.
Session cookie SSESS(+random alphanumeric string) Αυτό το cookie αποθηκεύεται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες, μόλις αυτοί συνδεθούν με το σύστημα, και διαγράφεται μόλις αποσυνδεθούν.
Browser functionality cookie has_js Αυτό το cookie αποθηκεύεται για όλους τους χρήστες του ιστότοπου www.expresspublishing.co.uk και για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. Είναι ενεργό μέχρι τη στιγμή που ο χρήστης κλείνει το tab ή το browser, και πληροφορεί τη σελίδα για το αν το browser του χρήστη υποστηρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript.
Free shipping

Free shipping

On all products

Secure payments

Secure payments

100% secure payment

Instant support

Instant support

Through our contact form

Follow us on Instagram