Από τις 27 Φεβρουαρίου, η τελική τιμή των προϊόντων μας θα περιλαμβάνει την έκπτωση -20%.

Access 4

CEFR LEVEL B1

Access 4 - Student's Pack 1

Access 4 - Student's Pack 1

ISBN: 978-0-85777-592-4
44,13 €
Access 4 - Student's Pack 2

Access 4 - Student's Pack 2

ISBN: 978-0-85777-593-1
44,13 €
Access 4 - Student's Pack 3

Access 4 - Student's Pack 3

ISBN: 978-0-85777-594-8
43,56 €
Access 4 - Workbook (with Digibooks App)

Access 4 - Workbook (with Digibooks App)

ISBN: 978-1-4715-6576-2
21,71 €
Access 4 - Grammar Book (Greek Edition)

Access 4 - Grammar Book (Greek Edition)

ISBN: 978-960-361-722-8
34,72 €
Access 4 - Presentation Skills - Student's Book

Access 4 - Presentation Skills - Student's Book

ISBN: 978-1-4715-3580-2
4,24 €
Access 4 - Companion

Access 4 - Companion

ISBN: 978-960-361-727-3
20,83 €
Access 4 - Teacher's Book (interleaved)

Access 4 - Teacher's Book (interleaved)

ISBN: 978-1-84862-031-5
19,54 €
Access 4 - Presentation Skills - Teacher's Book

Access 4 - Presentation Skills - Teacher's Book

ISBN: 978-1-4715-4160-5
5,30 €
Access 4 Workbook - DIGIBOOKS APPLICATION ONLY

Access 4 Workbook - DIGIBOOKS APPLICATION ONLY

ISBN: 978-1-4715-6486-4
19,65 €
Access 4 - IWB Software (Lower) - DIGITAL APPLICATION ONLY

Access 4 - IWB Software (Lower) - DIGITAL APPLICATION ONLY

ISBN: 978-1-4715-9267-6
67,31 €
Access 4 - IWB Software (Upper) - DIGITAL APPLICATION ONLY

Access 4 - IWB Software (Upper) - DIGITAL APPLICATION ONLY

ISBN: 978-1-4715-9268-3
67,31 €
Access 4 - Interactive Whiteboard Software (version 3)

Access 4 - Interactive Whiteboard Software (version 3)

ISBN: 978-1-84862-699-7
67,31 €
Access 4 - IWB Software - DIGITAL APPLICATION ONLY

Access 4 - IWB Software - DIGITAL APPLICATION ONLY

ISBN: 978-960-609-118-6
67,31 €
Access 4 - Grammar Book (English Edition)

Access 4 - Grammar Book (English Edition)

ISBN: 978-1-84862-033-9
34,72 €
Free shipping

Free shipping

On all products

Secure payments

Secure payments

100% secure payment

Instant support

Instant support

Through our contact form

Follow us on Instagram